Nuffnang

Monday, April 20, 2015

Preview of "Temisu no Kyukei" (WOWOW) - Spring 2015

Title: Temisu no Kyukei テミスの求刑
Official website: here
O.A. Start Date: 10 May 2015
Timeslot: Sundays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 4
Original novel by: Daimon Takeaki
Cast: Naka Riisa, Sugimoto Tetta, Takaoka Sosuke, Hakamada Yoshihiko, Endo Yuya, Tonesaku Toshihide, Otozuki Kei, Hotaru Yukijiro, Otaka Akira, Moro Morooka, Sato Jiro, Sera Masanori, Kishitani Goro

No comments: