Nuffnang

Saturday, April 11, 2015

Preview of "I'm Home" - Spring 2015

Title: I'm Home アイムホーム
Official website: here
O.A. Start Date: 16 April 2015
Timeslot: Thursdays 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Original manga by: Ishizaka Kei
Cast: Kimura Takuya, Ueto Aya, Mizuno Miki, Tanaka Kei, Suzuki Kosuke, Yoshimoto Miyu, Inoo Manabu, Anan Atsuko, Nomaguchi Toru, Takahashi Rai, Yamaguchi Mayu, Arai Hirofumi, Mitsuishi Ken, Watanabe Ikkei, Oikawa Mitsuhiro, Nishida Toshiyuki

No comments: