Monday, May 30, 2022

The 111st Drama Academy Awards (Winter 2022) - Best Leading Actress


Overall Ranking Top 3
1) Kamishiraishi Mone - Come Come Everybody
2) Fukatsu Eri - Come Come Everybody
3) Hamabe Minami - Dr. White

Voters Ranking Top 5
1) Kamishiraishi Mone - Come Come Everybody
2) Kiyohara Kaya - Fight Song
3) Fukatsu Eri - Come Come Everybody
4) Hamabe Minami - Dr. White
5) Takahata Mitsuki - Muchaburi! Watashi ga shachou ni naru nante

TV Reporters Ranking Top 5
1) Fukatsu Eri - Come Come Everybody
2) Hamabe Minami - Dr. White
3) Kiyohara Kaya - Fight Song
4) Kamishiraishi Mone - Come Come Everybody
5) Haru - Itoshii uso ~ yasashii yami ~

Judges Ranking Top 5
1) Kamishiraishi Mone - Come Come Everybody
2) Kuroki Haru - Gossip Kanojo ga shiritai hontou no ○○
3) Fukatsu Eri - Come Come Everybody
4) Kishii Yukino - Koisenu futari
5) Kawaei Rina - Come Come Everybody

No comments: