Friday, May 27, 2022

The 111st Drama Academy Awards (Winter 2022) - Best Supporting Actor


Overall Ranking Top 3
1) Matsumura Hokuto - Come Come Everybody
2) Odagiri Jo - Come Come Everybody
3) Yokohama Ryuusei - DCU

Voters Ranking Top 5
1) Matsumura Hokuto - Come Come Everybody
2) Kato Seishiro - Dame na otoko ja dame desuka?
3) Inukai Atsuhiro - Kei x Yaku 
4) Kikuchi Fuuma - Fight Song
5) Yokohama Ryuusei - DCU

TV Reporters Ranking Top 5
1) Matsumura Hokuto - Come Come Everybody
2) Odagiri Jo - Come Come Everybody
3) Kikuchi Fuuma - Fight Song
4) Yokohama Ryuusei - DCU
5) Nagayama Eita - Mystery to iu nakare

Judges Ranking Top 5
1) Odagiri Jo - Come Come Everybody
2) Mamiya Shotaro - Fight Song
Yokohama Ryuusei - DCU
3) Sorimachi Takashi - Aibou season 20
Itagaki Rihito - Shijuu kara
Tozuka Junki - YouTuber ni musume wa yaran!

No comments: