Tuesday, May 31, 2022

The 111st Drama Academy Awards (Winter 2022) - Best Leading Actor


Overall Ranking Top 3
1) Suda Masaki - Mystery to iu nakare
2) Tsutsumi Shinichi - Tsuma, shogakusei ni naru
3) Nishijima Hidetoshi - Shinhannin Flag

Voters Ranking Top 5
1) Machida Keita - Dame na otoko ja dame desuka?
2) Suda Masaki - Mystery to iu nakare
3) Nishijima Hidetoshi - Shinhannin Flag
4) Yagi Yuusei - FUN! FUN! FANTASTICS SEASON 2
5) Matsumoto Jun - Tonari no Chikara

TV Reporters Ranking Top 5
1) Suda Masaki - Mystery to iu nakare
2) Tsutsumi Shinichi - Tsuma, shogakusei ni naru
3) Nishijima Hidetoshi - Shinhannin Flag
4) Abe Hiroshi - DCU
5) Matsumoto Jun - Tonari no Chikara

Judges Ranking Top 5
1) Suda Masaki - Mystery to iu nakare
2) Tsutsumi Shinichi - Tsuma, shogakusei ni naru
3) Yasuda Ken - Shimobee
4) Takahashi Issei - Koisenu futari
5) Nishijima Hidetoshi - Shinhannin Flag

No comments: