Sunday, April 26, 2020

Preview of "Tetsu no Hone" - Spring 2020

Title: Tetsu no Hone 鉄の骨 (The Bone of Metal)
Official website: here
O.A. Start Date: 18 April 2020
Timeslot: Saturdays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 5
Original novel by: Ikeido Jun
Cast: Kamiki Ryuunosuke, Uchino Seiyo, Nakamura Shido, Tsuchiya Tao, Shibata Kyohei, Ishimaru Kanji, Mukai Osamu, Koyuki, Minagawa Sarutoki, Miyagawa Ichirota, Kinoshita Houka, Hasegawa Tomoharu, Hashimoto Ryosuke, Kote Shinya, Rijuu Go, Rokkaku Seiji, Miyazaki Yoshiko & Nishioka Tokuma 

No comments: