Tuesday, April 28, 2020

Preview of "Arimura Kasumi no satsukyu" - Winter 2020

Title: Arimura Kasumi no satsukyu 有村架純の撮休 (Arimura Kasumi's filming break)
Official website: here
O.A. Start Date: 21 March 2020
Timeslot: Saturdays 12 midnight
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 8
Cast: Arimura Kasumi, Fubuki Jun, Mitsushima Shinnosuke, Kaneda Akio, Ito Sairi, Wakaba Ryuya, Kasamatsu Sho, Lily Franky, Yagira Yuuya, Aoi Shun, Mizuno Satoshi, Watanabe Daichi, Tokunaga Eri, Fukushima Seiran, Maeno Kenta, Tamura Kentaro, Nomaguchi Tooru & Kuroda Daisuke

No comments: