Monday, April 27, 2020

Preview of "Taiyo wa ugokanai - The Eclipse -" - Spring 2020

Title: Taiyo wa ugokanai - The Eclipse - / 太陽は動かない - The Eclipse - (The sun does not move - The Eclipse -)
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 24 May 2020
Timeslot: Sundays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 6
Original novel by: Yoshida Shuuichi
Theme song: "Awa" by King Gnu
Cast: Fujiwara Tatsuya, Takeuchi Ryoma, Sato Koichi, Ando Masanobu, Tabe Mikako, Ichihara Hayato, Ishibashi Renji, Yoshida Kotaro, Kakizawa Hayato, Sakou Yoshi, Kanai Yuta, Hyuga Wataru, Shirahane Yuri, Ukaji Takashi, Koichi Mantaro & Matsumoto Minoru

No comments: