Monday, August 26, 2019

The 101st Drama Academy Awards (Spring 2019) - Best Drama

Overall Ranking Top 3
1) Kinou nani tabeta?
2) Perfect World
3) Inhand

Voters Ranking Top 5
1) Ore no skirt, doko itta?
2) Inhand
3) Perfect World
4) Kinou nani tabeta?
5) Watashi, teiji de kaerimasuTV Reporters Ranking Top 5
1) Kinou nani tabeta?
2) Watashi, teiji de kaerimasu
3) Perfect World
4) Inhand
5) Radiation House

Judges Ranking Top 5
1) Kinou nani tabeta?
2) Fujoshi, ukkari gay ni kokuru
3) Mukai no bazuru kazoku / Kakegurui season 2 / Radiation House / Perfect World

Source: The Television

No comments: