Thursday, August 22, 2019

The 101st Drama Academy Awards (Spring 2019) - Best Supporting Actress

Overall Ranking Top 3
1) Nanao - Inhand
2) Yamamoto Mizuki - Perfect World
3) Fujino Ryoko - Fujoshi, ukkari gay ni kokuru

Voters Ranking Top 5
1) Nanao - Inhand
2) Shiraishi Mai - Ore no skirt, doko itta?
3) Yamamoto Mizuki - Perfect World
4) Takahashi Hikaru - Ore no skirt, doko itta?
5) Matsushita Nao - Ore no skirt, doko itta?

TV Reporters Ranking Top 5
1) Yamamoto Mizuki - Perfect World
2) Hirose Arisu - Radiation House
3) Naka Riisa - Tokyo Dokushin Danshi
4) Matsumura Sayuri - Kakegurui season 2
5) Nanao - Inhand / Shishido Kavka  - Watashi, teiji de kaerimasu

Judges Ranking Top 5
1) Nanao - Inhand
2) Fujino Ryoko - Fujoshi, ukkari gay ni kokuru
3) Shiraishi Mai - Ore no skirt, doko itta?
4) Matsumura Sayuri - Kakegurui season 2
5) Tanaka Misako - Kinou nani tabeta?

Source: The Televison

No comments: