Monday, July 01, 2019

Preview of "Kansatsui Asagao" - Summer 2019

Title: Kansatsui Asagao 監察医朝顔 (Medical Coroner Asagao)
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 8 July 2019
Timeslot: Mondays 9pm
Broadcast by: FujiTV
Original manga by: Kagawa Masahito & Kimura Naomi
Cast: Ueno Juri, Tokito Saburo, Kazama Shunsuke, Shida Mirai, Nakao Akiyoshi, Morimoto Shintaro, Sakanoue Akane, Kita Noa, Miyamoto Mayu, Totsugi Shigeyuki, Hiraiwa Kami, Ishida Hikari, Miyake Hiroki, Itao Itsuji, Yamaguchi Tomoko & Emoto Akira

No comments: