Wednesday, July 03, 2019

Preview of "No Side Game" - Summer 2019

Title: No Side Game ノーサイド・ゲーム
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 7 July 2019
Timeslot: Sundays 9pm
Broadcast by: TBS
Original novel by: Ikeido Jun
Cast: Ooizumi Yo, Matsu Takako, Takahashi Mitsuomi, Maeda Goudon, Sasamoto Reina, Irie Jingi, Matsuo Satoru, Ishikawa Zen, Murata Takehiro, Fujiwara Mitsuhiro, Saeki Daichi, Abe Junko, Yamazaki Hirona, Minamibata Maina, Amano Yoshihisa, Hirose Toshiaki, Saito Yuuya, Hayashiya Tamahei, Kouji, Yoshihisa Sou, Murata Rin, Kasahara Go Forward, Kawata Hiromi, Hamatsu Takayuki, Ouki Kaname, Saigo Teruhiko, Ootani Ryohei, Watanabe Hiroyuki, Nakamura Shikan and Kamikawa Takaya

No comments: