Thursday, July 04, 2019

Preview of "Heaven? ~ Gokuraku Resutoran ~" - Summer 2019

Title: Heaven? ~ Gokuraku Resutoran ~ ヘブン ~ ご苦楽レストラン~ (Heaven? ~ Paradise Restaurant ~)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 9 July 2019
Timeslot: Tuesdays 10pm
Broadcast by: TBS
Original manga by: Sasaki Noriko
Theme Song: "Manatsu no yori no nioi ga suru" by Aimyon
Cast: Ishihara Satomi, Fukushi Souta, Shison Jun, Taguchi Hiromasa, Uchida Chika, Ohshige Wataru, Matsumoto Shishimaru, Katsumura Masanobu, Yashiba Toshihiro, Ueda Haruka, Danta Yasunori & Kishibe Ittoku

No comments: