Sunday, November 18, 2018

The 98th Drama Academy Awards (Summer 2018) - Best Supporting Actor

Overall Ranking Top 3
1) Sato Takeru - Hanbun, Aoi
2) Toyokawa Etsushi - Hanbun, Aoi
3) Takenouchi Yutaka - Gibo to Musume no Blues

Voters Ranking Top 5
1) Sato Takeru - Hanbun, Aoi
2) Totsuka Shota - Tokyo Alien Brothers
3) Fujiki Naohito - Good Doctor
4) Mamiya Shotaro - Zero - Ikkaku Senkin Game -
5) Sato Ryuga - Zero - Ikkaku Senkin Game -

TV Reporters Ranking Top 5
1) Sato Takeru - Hanbun, Aoi
2) Takenouchi Yutaka - Gibo to Musume no Blues
3) Toyokawa Etsushi - Hanbun, Aoi
4) Seto Koji - Toumei na Yurikago / Mineta Kazunobu - Takane no Hana / Katsuji Ryo - Himomen / Sato Takeru - Gibo to Musume no Blues

Judges Ranking Top 5
1) Toyokawa Etsushi - Hanbun, Aoi
2) Sato Takeru - Hanbun, Aoi
3) Mineta Kazunobu - Takane no Hana
4) Yoshida Kotaro - Keiji Shichinin / Takenouchi Yutaka - Gibo to Musume no Blues / Iura Arata - Kenkou de bunkateki na saiteigendo no seikatsu

Source: The Televison

No comments: