Saturday, September 29, 2018

Preview of "Cold Case 2 - Shinjitsu no Tobira -" - Autumn 2018

Title: Cold Case 2 - Shinjitsu no Tobira - コールドケース2 - 真実の扉- (Cold Case 2 - The Door of Truth -)
Official website: here
O.A. Start Date: 13 Oct 2018
Timeslot: Saturdays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 10
Cast: Yoshida Yo, Nagayama Kento, Takito Kenichi, Mitsuishi Ken & Miura Tomokazu
Guest Line-up: Hashizume Isao, Yoshimura Kaito, Kudo Kankuro, Hagiwara Masato, Yada Akiko, Wakaba Ryuya, Sato Koichi, Yoshioka Hidetaka, Hiraiwa Kami, Tanaka Kei, Okuda Eiji, Inoue Yoshio, Iitoyo Marie, Kitamura Yukiya, Yamada Anna, Bandou Ryota, Narumi Riko, Saotome Taichi & Matsumoto Honoka

No comments: