Thursday, May 03, 2018

The 96th Drama Academy Awards (Winter 2018) - Best Supporting Actor

Overall Ranking Top 3
1) Iura Arata - Unnatural
2) Kagawa Teruyuki - 99.9 Keiji Senmon Bengoshi Season II
3) Seto Koji - Kuragehime

Voters Ranking Top 5
1) Kagawa Teruyuki - 99.9 Keiji Senmon Bengoshi Season II
2) Iura Arata - Unnatural
3) Seto Koji - Kuragehime
4) Kubota Masataka - Unnatural
5) Kotaki Nozomu - Momikeshite Fuyu ~ Wagaya no mondai nakatta koto ni ~

TV Reporters Ranking Top 5
1) Iura Arata - Unnatural
2) Mukai Osamu - Kimi ga kokoro ni sumitsuita
3) Matsuyama Kenichi - Tonari no kazoku wa aoku mieru
4) Kubota Masataka - Unnatural / Kitamura Takumi - Tonari no kazoku wa aoku mieru

Judges Ranking Top 5
1) Iura Arata - Unnatural
2) Takahashi Issei - Warotenka
3) Hamada Gaku - Warotenka
4) Seto Koji - Kuragehime
5) Kitamura Takumi - Tonari no kazoku wa aoku mieru

Source: The Televison

No comments: