Nuffnang

Thursday, May 03, 2018

The 96th Drama Academy Awards (Winter 2018) - Best Leading Actor

Overall Ranking Top 3
1) Matsumoto Jun - 99.9 Keiji Senmon Bengoshi Season II
2) Yamada Ryosuke - Momikeshite Fuyu ~ Wagaya no mondai nakatta koto ni ~
3) Kimura Takuya - BG ~ Shinpen Keigonin ~

Voters Ranking Top 5
1) Matsumoto Jun - 99.9 Keiji Senmon Bengoshi Season II
2) Yamada Ryosuke - Momikeshite Fuyu ~ Wagaya no mondai nakatta koto ni ~
3) Oosugi Ren - Byplayers 2
4) Yamazaki Kento - Todome no Kiss
5) Kimura Takuya - BG ~ Shinpen Keigonin ~

TV Reporters Ranking Top 5
1) Matsumoto Jun - 99.9 Keiji Senmon Bengoshi Season II
2) Saito Takumi - MASKMEN
3) Yamada Ryosuke - Momikeshite Fuyu ~ Wagaya no mondai nakatta koto ni ~
4) Kimura Takuya - BG ~ Shinpen Keigonin ~
5) Oosugi Ren - Byplayers 2

Judges Ranking Top 5
1) Matsumoto Jun - 99.9 Keiji Senmon Bengoshi Season II
2) Kimura Takuya - BG ~ Shinpen Keigonin ~
3) Yamada Ryosuke - Momikeshite Fuyu ~ Wagaya no mondai nakatta koto ni ~ / Oosugi Ren - Byplayers 2
5) Yamazaki Kento - Todome no Kiss / Mizutani Yutaka - Aibou season 16

Source: The Televison

No comments: