Saturday, June 25, 2022

Preview of "17-sai no Teikoku" - Spring 2022


Title: 17-sai no Teikoku 17才の帝国 (Empire of 17-year-olds)
Official website: here
O.A. Start Date: 25 Jun 2022
Timeslot: 10pm on Saturdays
Broadcast by: NHK
Total number of episodes: 5
Cast: Kamio Fuuju, Yamada Anna, Kawai Yumi, Mochizuki Ayumu, Matsumoto Marika, Emoto Akira, Sometani Shota, Sugimoto Tetta, Nishida Naomi, Iwamatsu Ryo, Tanaka Min & Hoshino Gen

No comments: