Thursday, February 25, 2021

Preview of "Yappari Oshii Keiji" - Winter 2021Title: Yappari Oshii Keiji やっぱりおしい刑事
Official website: here
O.A. Start Date: 7 March 2021
Timeslot: Sundays 10pm
Broadcast by: NHK
Total number of episodes: 8
Original novel by: Fujisaki Sho
Cast: Kazama Shunsuke, Inukai Atsuhiro, Shiraishi Sei, Hashimoto Ryo, Ishikawa Ren, Hagiwara Minori, Asakura Aki, Watanabe Hiroyuki, Nozoe Yoshihiro, Takeda Rena, Kinoshita Ayane, Kurosaki Reina, Wakatsuki Yumi, Abe Junko, Matsuo Satoru, Masaki Reiya, Shiraishi Shunya, Fuwa Mansaku, Yamada Jundai, Tsurumi Shingo, Takeda Shinji, Itao Itsuji & Sano Shiro

No comments: