Monday, December 28, 2020

Preview of "Ore no ie no hanashi" - Winter 2021


Title: Ore no ie no hanashi 俺の家の話 (My family's story)
Official website: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 22 Jan 2021
Timeslot: Fridays 10pm
Broadcast by: TBS
Cast: Nagase Tomoya, Toda Erika, Nagayama Kento, Eguchi Noriko, Inowaki Kai, Hamura Jinsei, Arakawa Yoshiyoshi, Miyake Hiroki, Hiraiwa Kami, Akiyama Ryuji, Kiritani Kenta & Nishida Toshiyuki

No comments: