Friday, December 25, 2020

Preview of "Ao no SP - Gakkounai Keisatsu Shimada Ryuuhei -" - Winter 2021


Title: Ao no SP - Gakkounai Keisatsu Shimada Ryuuhei - / 青のSP─学校内警察・嶋田隆平─ / The Blue School Police - The policeman in the school Shimada Ryuuhei - 
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
Official YouTube: here
O.A. Start Date: 12 Jan 2021
Timeslot: Tuesdays 9pm
Broadcast by: Kansai TV
Theme Song: "Oikaze" by SHE'S
Cast: Fujiwara Tatsuya, Maki Youko, Yamada Yuuki, Izumisawa Yuki, Takuma Seiko, Shibuya Kento, Chisun, Kodama Norikatsu, Kanazawa Masami, Otoo Takuma, Ishii Masanori, Suga Kenta, Endo Yuuya, Asumi Rio, Minemura Rie, Masu Takeshi, Yamaguchi Sayaka & Takahashi Katsumi

No comments: