Tuesday, December 29, 2020

Preview of "Cold Case 3 ~ Shinjitsu no Tobira ~" - Autumn 2020


Title: Cold Case 3 ~ Shinjitsu no Tobira / コールドケース3 ~ 真実の扉 ~ (Cold Case 3 ~ The Door of Truth ~)
Official website: here
O.A. Start Date: 5 Dec 2020
Timeslot: Saturdays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 10
Cast: Yoshida Yo, Nagayama Kento, Takito Kenichi, Mitsuishi Ken & Miura Tomokazu
Guests: Eguchi Yosuke, Ogata Naoto, Toda Naho, Inowaki Kai, Yokota Eiji, Kurosawa Asuka, Yamamoto Mirai, Watanabe Dai, Go Riju, Okabe Takashi & Matsukada Yohei (Eps 1 & 2)
Arimura Kasumi, Iwata Takanori, Izumisawa Yuki, Nimura Sawa, Matsubara Chieko, Wakabayashi Go, Tajima Reiko & Kamijo Tsunehiko (Ep 3)
Nakamura Tooru, Otoo Takuma, Konno Mahiru, Yamada Kinuo, Fukuda Saki & Daigo Kotaro (Ep 4)
Matsuzawa Takumi, Oda Lisa & Kokubo Toshihito (Ep 5)
Yamaguchi Sayaka, Kubota Sayu, Akaso Eiji, Watanabe Makiko & Tsuda Kanji (Ep 6)
Kuroki Haru, Takasugi Mahiro, Suruga Taro, Nakajima Hiroko, Yamaji Kazuhiro & Maya Kyoko (Ep 7)
Takehara Pistol, Mizuno Miki, Miyazawa Kazufumi, Tamaoki Reo, Hamada Megumi & Umegaki Yoshiaki (Ep 8)
Cho Tamiyasu, Nakayama Shinobu, Nashimoto Kenjiro, Guts Ishimatsu, Murata Takehiro, Daichi Yasuo & Hou Wei (Ep 9)
Tomita Yasuko, Kita Kana, Kanno Misuzu, Hirata Kaoru, Nakajima Hiroki, Nakata Kurumi & Nishio Mari (Ep 10)

No comments: