Saturday, November 07, 2020

The 105th Drama Academy Awards (Spring & Summer 2020) - Best Supporting Actor


Overall Ranking Top 3
1) Kagawa Teruyuki - Hanzawa Naoki 2
2) Oomori Nao - Watashi no kaseifu Nagisa-san
3) Suda Masaki - MIU404

Voters Ranking Top 5
1) Harada Taizo - Miman Keisatsu Midnight Runner
2) Tanaka Kei - Unsung Cinderella Byouin Yakuzaishi no Shohosen
3) Okada Kenshi - MIU404
4) Hashimoto Jun - MIU404
5) Nakamura Kaito - Haken no Hinkaku 2

TV Reporters Ranking Top 5
1) Suda Masaki - MIU404
2) Kagawa Teruyuki - Hanzawa Naoki 2
3) Oomori Nao - Watashi no kaseifu Nagisa-san
4) Hashimoto Jun - MIU404
5) Oikawa Mitsuhiro - Hanzawa Naoki 2

Judges Ranking Top 5
1) Oomori Nao - Watashi no kaseifu Nagisa-san
2) Kagawa Teruyuki - Hanzawa Naoki 2
3) Suda Masaki - MIU404
4) Hashimoto Jun - MIU404 / Emoto Akira - Hanzawa Naoki 2 / Ichikawa Ennosuke - Hanzawa Naoki 2

Source: The Televison

No comments: