Tuesday, November 10, 2020

The 105th Drama Academy Awards (Spring & Summer 2020) - Best Leading Actor


Overall Ranking Top 3
1) Sakai Masato - Hanzawa Naoki 2
2) Ayano Go - MIU404
3) Hoshino Gen - MIU404

Voters Ranking Top 5
1) Nakajima Kento - Miman Keisatsu Midnight Runner
2) Hirano Sho - Miman Keisatsu Midnight Runner
3) Ayano Go - MIU404
4) Hoshino Gen - MIU404
5) Yokohama Ryuusei - Watashitachi wa douka shiteiru

TV Reporters Ranking Top 5
1) Sakai Masato - Hanzawa Naoki 2
2) Ayano Go - MIU404
3) Hoshino Gen - MIU404
4) Muro Tsuyoshi - Oyabaka Seishun Hakusho / Yokohama Ryuusei - Watashitachi wa douka shiteiru

Judges Ranking Top 5
1) Sakai Masato - Hanzawa Naoki 2
2) Ayano Go - MIU404
3) Hoshino Gen - MIU404
4) Kimura Takuya - BG 2 ~ Shinpen Keigonin ~
5) Muro Tsuyoshi - Oyabaka Seishun Hakusho

Source: The Televison

No comments: