Monday, September 30, 2019

Preview of "G Senjou no Anata to Watashi" - Autumn 2019

Title: G Senjou no Anata to Watashi G線上のあなたと私 (You and I on the G String)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 15 Oct 2019
Timeslot: Tuesdays 10pm
Broadcast by: TBS
Original manga by: Ikuemi Ryo
Cast: Haru, Nakagawa Taishi, Sakurai Yuki, Suzuki Nobuyuki, Mao, Takizawa Karen, Morioka Ryu, Nagano Munenori, Konishi Haru, Iketani Nobue, Hino Yojin, Nagano Satomi, Shida Masayuki, Yazaki Yusa, Ogi Hiroaki, Natsuki Yoko & Matsushita Yuki

No comments: