Tuesday, February 19, 2019

The 99th Drama Academy Awards (Autumn 2018) - Best Leading Actor

Overall Ranking Top 3
1) Kaku Kento - Kyou kara ore wa!!
2) Okada Masaki - Showa Genroku Rakugo Shinju
3) Suzuki Ryohei - Segodon

Voters Ranking Top 5
1) Kaku Kento - Kyou kara ore wa!!
2) Aiba Masaki - Boku to shippo to Kagurazaka
3) Nakajima Kento - Dorokei - Keishicho Sousa Sanka -
4) Suzuki Ryohei - Segodon
5) Matsuda Ryuhei - Kemono ni narenai watashitachi

TV Reporters Ranking Top 5
1) Kaku Kento - Kyou kara ore wa!!
2) Suzuki Ryohei - Segodon
3) Abe Hiroshi - Shitamachi Rocket 2
4) Okada Masaki - Showa Genroku Rakugo Shinju
Matsuda Ryuhei - Kemono ni narenai watashitachi

Judges Ranking Top 5
1) Okada Masaki - Showa Genroku Rakugo Shinju
2) Suzuki Ryohei - Segodon
3) Kaku Kento - Kyou kara ore wa!!
Takahashi Issei - Bokura wa kiseki de dekiteiru
5) Abe Hiroshi - Shitamachi Rocket 2

Source: The Televison

No comments: