Friday, February 15, 2019

The 99th Drama Academy Awards (Autumn 2018) - Best Supporting Actress

Overall Ranking Top 3
1) Yoshida Yo - Chuugakusei Nikki
2) Kuroki Haru - Kemono ni narenai watashitachi
3) Hashimoto Kanna - Kyou kara ore wa!!

Voters Ranking Top 5
1) Yoshida Yo - Chuugakusei Nikki
2) Seino Nana - Kyou kara ore wa!!
3) Hirosue Ryoko - Boku to shippo to Kagurazaka
4) Hashimoto Kanna - Kyou kara ore wa!!
5) Natsukawa Yui - Chuugakusei Nikki

TV Reporters Ranking Top 5
1) Hashimoto Kanna - Kyou kara ore wa!!
2) Kuroki Haru - Kemono ni narenai watashitachi
3) Yoshida Yo - Chuugakusei Nikki
4) Seino Nana - Kyou kara ore wa!!
5) Ito Sairi - Kemono ni narenai watashitachi

Judges Ranking Top 5
1) Kuroki Haru - Segodon
Kuroki Haru - Kemono ni narenai watashitachi
Hirose Arisu - Harassment Game
4) Seino Nana - Kyou kara ore wa!!
Nanao - Legal V ~ Moto Bengoshi Takanashi Shouko ~
Imoto Ayako - Shitamachi Rocket 2

Source: The Televison

No comments: