Nuffnang

Tuesday, July 24, 2018

Preview of "Futabasou no Yuujin" (Drama SP)

Title: Futabasou no Yuujin 双葉荘の友人 (Friend of Futaba Villa)
Official website: here
O.A. Date: 31 July 2018 4.15am
Broadcast by: WOWOW
Scriptwriter: Kawasaki Kuniharu (Winner of the 8th WOWOW Scenario Taisho)
Cast: Ichihara Hayato, Usuda Asami, Nakamura Tomoya, Hizuki Hana, Nakajima Tomoko, Nakahara Takeo & Yoshiyuki Kazuko

No comments: