Nuffnang

Tuesday, September 29, 2015

Preview of "Umi ni furu" 海に降る (Descending into the sea) - Autumn 2015

Title: Umi ni furu 海に降る (Descending into the sea)
Official website: here
O.A. Start Date: 10 October 2015
Timeslot: Saturdays 10pm
Total number of episodes: 6
Broadcast by: WOWOW
Original novel by: Akeno Kaeruko
Cast: Arimura Kasumi, Inoue Yoshio, Itaya Yuka, Tsutsui Michitaka, Takahashi Kazuya, Ishida Takuya, Mizusawa Shingo, Iida Kisuke, Tokito Saburo, Nishioka Tokuma, Hiraizumi Sei, Takenaka Naoto, Harada Tomoyo and Endo Kenichi

No comments: