Nuffnang

Sunday, September 13, 2015

Preview of "Hotel Concierge" - Summer 2015

Title: Hotel Concierge ホテルコンシェルジュ
Official website: here
O.A. Start Date: 7 July 2015
Broadcast by: TBS
Timeslot: Tuesdays 10pm
Theme Song: Desperado by Honey L Days
Ending Theme: Stars by ERIHIRO
Cast: Nishiuchi Mariya, Miura Shohei, Omi Toshinori, Natsuna, Koseki Yuta, Yamada Yuki, Atsushi, Minoshima Hiromi, Tsujimoto Koji, Ichiyama Kyoka, Inukai Atsuhiro, Suzuki Ameri, Uesugi Shuhei, Yuasa Keisuke, Itakura Takeshi, Moriyama Asuka, Kayama Keisuke, Tanaka Kiyotaka, Ikezu Shoko, Takeda Kohei, Asari Yosuke, Wakamura Mayumi, Ibu Masato, Takahashi Katsunori

No comments: