Nuffnang

Saturday, March 21, 2015

Top 10 celebrities who you would want as your superior at work (Meiji Yasuda Life Insurance)

Top 10 most desired male superiors
1) Ikegami Akira

2) Matsuoka Shuzo

3) Tamori / Hasebe Makoto

5) Ichiro / Abe Hiroshi

7) Tadokoro George

8) Tsutsumi Shinichi

9) Yamanaka Shinya

10) HIRO (EXILE)

Top 10 most desired female superiors
1) Amami Yuki

2) Nakama Yukie

3) Maya Miki

4) Becky

5) Takigawa Christel

6) Shinohara Ryoko

7) Matsushima Nanako

8) Maki Yoko

9) Yonekura Ryoko

10) Kichise Michiko

Source: Oricon

No comments: