Saturday, October 06, 2018

Preview of "Ten Tenhoudoori no Kaidanji" - Autumn 2018

Title: Ten Tenhoudoori no Kaidanji 天 天和通りの快男児 (Ten The Fine Guy of Tenhou Street)
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 3 Oct 2018
Timeslot: Wednesdays 1.35am
Broadcast by: TV Tokyo
Original manga by: Fukumoto Nobuyuki
Cast: Kishitani Goro, Furukawa Yuuki, Yoshida Eisaku, Matoba Koji, Denden, Okayama Hajime, Aijima Kazuyuki, Takubo Issei, Yamaguchi Yoshiyuki, Tanaka Yoji, Hoshida Hidetoshi, Kaneko Noboru & Nagaoka Takuya

No comments: