Saturday, January 02, 2021

Preview of "Kurokawa no Techou ~ Kaitaikou ~" (Drama SP)


Title: Kurokawa no Techou ~ Kaitaikou ~ 黒革の手帖 ~拐帯行~ 
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Date: 7 Jan 2021 at 8pm
Broadcast by: TV Asahi
Original novel by: Matsumoto Seicho
Theme Song: "Seiiki" by Fukuyama Masaharu
Cast: Takei Emi, Watabe Atsuro, Maiguma Katsuya, Adachi Yumi, Kazama Morio, Naka Riisa, Takahata Atsuko & Takashima Masanobu

No comments: