Thursday, March 21, 2019

Preview of "Ukiyo no Gaka" (Drama SP)

Title: Ukiyo no Gakka 浮世の画家 (An Artist of the Floating World)
Official website: here
O.A. Date: 30 Mar 2019 at 9pm
Broadcast by: NHK
Original novel by: Kazuo Ishiguro
Cast: Watanabe Ken, Hirosue Ryoko, Maeda Aki, Terada Kokoro, Wada Masato, Hagiwara Masato, Watanabe Daichi, Takeda Kouhei, Sato Ryuta, Akiyama Natsuko, Nakamura Aoi, Daito Shunsuke, Okuda Eiji, Kohinata Fumiyo, Maeda Tomoya, Sano Shiro, Yo Kimiko, Ishiguro Hideo, Kohinata Seiichi, Saito Tomoko & Hasegawa Hatsunori

No comments: