Nuffnang

Thursday, June 28, 2018

Preview of "Hanzai no Kaisou" (Drama SP)

Title: Hanzai no Kaisou 犯罪の回送
Official website: here
O.A. Date: 2 July 2018 @ 9pm
Broadcast by: TV Tokyo
Original novel by: Matsumoto Seicho
Cast: Murakami Hiroaki, Jinnai Takanori, Suzuki Honami, Hiraoka Yuta, Tanaka Michiko, Katsumura Masanobu, Omi Toshinori, Yada Akiko, Kawano Taro, Shibuki Jun

No comments: